Kategorie

Salon Carol

Obchodní podmínky

1. Úvod

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží v internetovém obchodě nailsmanie.cz.

Prodávající: firma Bc. Martina Hricová, se sídlem Haškova 641/4. Havířov, IČO 60960761

Kupující: přímý zákazník

Kupní smlouva: vzniká odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícím. Zákazník je o přijetí objednávky informován mailem, který však nemá vliv na vznik smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem. 

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, u zboží se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující již zaplatil část nebou celou kupní cenu, bude mu částka převedena zpět na účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde. 

Kupující má právo zrušit objednávku do 24 hodin od objednání. Zboží zasíláme následující pracovní den po objednání, nejpozdějí však do sedmi pracovních dnů od uskutečnění objednávky. 

Na dárky, kterou jsou poskytovány zdarma, nevzniká kupující žádný nárok a vztahují se něj podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR

2. Reklamace

Reklamace se řídí Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodním podmínek a je mu věnována samostatná část nazvaná Reklamační řád. 

3. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávany v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobním údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. 

4. Ceny

Kupující nakupuje za ceny uvedené v okamžiku nákupu. Tyto ceny jsou potvrzeny v mailu, který zákazník obdrží po odeslání objednávky. 

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od doručení zboží. Při splnění všech podmínek uvedených v tomto bodu má kupující nárok na proplacení nákladu na nejlevnější dopravu zpět k prodejci. Odstoupení od smlouvy není možné u zboží, které již bylo použito. 

Podmínky pro odstoupení od smlouvy:

- zaslat text "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne ........, č. faktury.........., a požaduji vrácení zaplacení částky.............Kč, na č. účtu................... Datum a podpis

- zboží doručit na adresu prodávající spolu s kopií výše uvedeného prohlášení. 

- pokud byly ke zboží poskytnuty dárky, je kupující povinen spolu se zbožím vrátit i s ním poskytnuté dárky. 

- vracené zboží musí být v původním neporušeném obalu, kompletní a s kopií dokladu o koupi.

- zboží neposílejte na dobírku, nebude přebráno a bude vám vráceno. 

Při splnění výše uvedených podmínek vám budou vráceny peníze na bankovní účet, který jste uvedli. Složenkou úhradu poskytnout nelze. 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat, bohužel, odstoupení od smlouvy a zboží  bude zasláno na vaše náklady zpět. 

6. Produkty

Informace o produktech zveřejněné u jednotlivého zboží mají informativní charakter a hlavně obrazové informace se mohou lišit od reálného zboží. 

7. Záruka

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem. 

8. Závěrečná ustanovení

Vyřizování požadavků kupujících zajišťuje prodávající výhradně prostřednictvím mailové adresy nailsmanie@seznam.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 2. 2014 a prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+420 721 331 331

Kontakt na naši zákaznickou linku