Kategorie

Salon Carol

Reklamační řád

pro internetový obchod nailsmanie.cz, společnosti Bc. Martina Hricová se sídlem Haškova 4, Havířov, IČO 60960761

Vaši reklamaci se pokusíme vyřídit v co nejkratší době, nejpozději však do 30-ti dnů od doručení reklamace.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a trvá 24 měsíců. 

Postup při reklamaci:
Zboží odešlete na adresu Bc. Martina Hricová, Haškova 641/4? 73601 Havířov, nejlépe jako obchodní balík s pojištěním. Neposílejte zboží na dobírku, zboží nebude převzato a bude vráceno zpět. Zboží zajistěte pro přepravu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud bude vámi zaslaná zásilka poškozena, nebude prodávajícím převzata.  Náklady spojené s doručením reklamovaného zboží hradí kupující.

Kupující bere na vědomí, že pokud bude reklamované zboží poškozené, opotřebované nebo částěčně spotřebované, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Při vrácení kupní ceny bude tako škoda vyčíslena a započtena do původní kupní ceny. Pokud bude reklamace uznána, prodávající poskytne kupujícímu nový výrobek a začíná běžet nová záruční doba. 

Reklamace se nevztahuje na škody vzniklé nesprávným používáním, špatným skladováním, chybnou manipulací, mechanickým poškozením nebo jiným nesprávným chováním kupujícího. 


Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+420 721 331 331

Kontakt na naši zákaznickou linku